Leif Karlsson Patent AB

Kärnan i min verksamhet är att utföra högkvalificerat patentarbete inom mekanik och angränsande teknikområden. I första hand utarbeta patentansökningar, speciellt åt uppdragsgivare som önskar arbeta med ”spökskrivare”. Svaromål, invändningar och muntliga förhandlingar vid besvär och invändning inför PRV och EPO hör också till det jag gärna åtar mig. Jag kan ta uppdrag relaterade till taktisk och strategisk rådgivning, utföra intrångsbedömningar, medverka som tekniskt biträde vid patentprocesser samt ställa upp med skräddarsydd utbildning relaterad till patentarbete.

Jag begränsar mitt tjänsteutbud till det jag vet att jag är bra på, och avstår från sådant där jag inte på samma sätt är på hemmaplan. Därför tar jag inga uppdrag avseende nyhets- eller FTO-sökningar. Inte heller administrerar jag inlämning av ansökningarna eller hanterar utlandsansökningar.

Verksamheten är alltså inte någon one-stop-shop med ett komplett tjänsteutbud. Tanken är i stället att erbjuda spetskompetens där min erfarenhet bäst kommer till sin rätt.