Leif Karlsson Patent AB

Civ.ing. från KTH, maskinteknik.

Lång erfarenhet av patentarbete. Under 15 år som granskare vid först PRV och sedan EPO lärde jag mig mycket om myndighetstänket. Vad som rör sig i huvudet på en granskare när han/hon gör sina bedömningar. Detta har jag senare haft stor nytta av vid utarbetande av patentansökningar. Även vid utarbetande av svaromål och invändningsskrivelser är det en värdefull tillgång att ha djup förståelse för hur mottagaren tänker.

Under 10 år som patentingenjör/patentchef vid ett svenskt industriföretag kunde jag sedan tillägna mig patentarbetet ur ett innovativt teknikföretags perspektiv. Se patentskyddet i ett affärsmässigt sammanhang och hur det påverkar såväl det patentmässiga hantverket som de strategiska övervägandena.

Drygt 15 års verksamhet som patentkonsult vid en etablerad svensk patentbyrå har gett mig erfarenhet av och förståelse för olikheterna hos patentuppdragen. Olika slag av uppdragsgivare; den enskilde uppfinnaren, det medelstora företaget och storföretaget med egen patentavdelning. Olika slag av syfte och tanke med patentansökan. Olika slag av patentkunnande hos uppdragsgivaren. Olika slag av teknik; ena veckan ett tandimplantat litet som en babytumme, andra veckan ett ställverk stort som en fotbollsplan. Att kunna adaptera till dessa olikheter är en viktig del i en patentkonsults kompetens.

Är epi-auktoriserad sedan 1991.

Har engagerat mig i patentfrågor även på annat sätt, bl.a:

- Hållit kurser på PRV om EPC-handläggning
- Hållit kravskrivningskurser på IP-akademin
- Anlitats som föreläsare i Sverige och utlandet.
- Medförfattare till ”Lagarna inom immaterialrätten”, Norstedt Juridik - Medförfattare till "Patentlagen -Kommentarer till lagen som den lyder 1 juli 2013", Norstedt Juridik
- Författare till Teknikhandelskommitténs betänkande ”Handel med Teknik”
- Under tolv år medverkat i EQE-kommitté för rättning av A- och B-delarna i EQE och utarbetande av dessa.