Leif Karlsson Patent AB startades i maj 2013 och tillhandahåller patentkonsulttjänster.

Firman är ett enmansbolag med mig själv, Leif Karlsson som enda konsult.

Leif Karlsson